top of page

Hobby eller næringsvirksomhet?


Er aktiviteten din en hobby- eller næringsvirksomhet? Dette er avgjørende for skattefastsettelsen din (hvor mye du må betale i skatt). Hobby er skattefritt, næring er skattepliktig virksomhet. Det er ikke tydelig definert hvor skillet går, og det er til sist Skatteetaten som avgjør.


Vi anbefaler at du leser videre om både hobby- og næringsvirksomhet og at du vurder hvilke kriterier som passer best for din aktivitet, før du trekker en konklusjon. En blogg kan for eksempel begynne som hobbyvirksomhet og bli til næringsvirksomhet etterhvert. Har du et mål om å tjene penger på det du gjør, er det lurt å ha god kontroll allerede fra dag en! Du bør uansett ta vare på alle dokumenter frem til du eventuelt anses som næringsdrivende. Dette gir deg bedre kontroll, i tillegg kan du få godkjent fradrag for kostnader du har hatt inntil 5 år før oppstart av næringsvirksomhet.


Næringsvirksomhet:

- Drives for egen regning og risiko

- Tar sikte på en viss varighet

- Har et visst omfang

- Er egnet til å gi overskudd


I følge Skatteetaten anses en aktivitet som næringsvirksomhet hvis den oppfyller kriteriene over, men hva betyr disse?


Egen regning og risiko vil blant annet si at du selv er ansvarlig for utstyret du trenger. En viss varighet betyr at aktiviteten foregår over tid. Omfang handler om innsatsen du legger ned og hvor mye du jobber. Egnet til å gi overskudd betyr at aktiviteten gir et rimelig overskudd og at du kan forvente å få en rimelig lønn i forhold til arbeidsinnsatsen og investeringene du har lagt ned. Dette er ofte det viktigste kriteriet når en aktivitet vurderes som hobby- eller næringsvirksomhet.


Regnes aktiviteten din som næringsvirksomhet, må du opprette et selskap og du må betale skatt (alternativt kan hver enkelt oppdragsgiver ansette deg og gi deg lønn, men dette er kanskje ikke så veldig praktisk i lengden).


I kurset "skatteveiledning" ser vi mer på ulike selskapsformer som er aktuelle for deg som driver næringsvirksomhet. I kurset "Fra hobby til bossbabe" inspirerer vi deg til å ta steget til å bli selvstendig næringsdrivende!

3 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page